Rekrutacja

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego Bajkowy Las w Lesznie na rok szkolny 2018/2019.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli publicznych przeprowadza się na wolne miejsca w danym przedszkolu. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Leszna.
Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obszarem Miasta Leszna możliwa będzie, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w przedszkolach w postępowaniu uzupełniającym.
Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 składają u dyrektora przedszkola deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 26 marca do 6 kwietnia 2018 roku.
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Wydawanie i przyjmowanie „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019” odbywać się będzie w dniach od 9 kwietnia 2018 roku do 27 kwietnia 2018 roku. Przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby kandydatów mieszkających na terenie Leszna niż liczby wolnych miejsc w danym przedszkolu odbywa się I etap rekrutacyjny, w którym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria podstawowe wynikające z ustawy o systemie oświaty., które mają jednakową wartość:

- wielodzietność rodziny kandydata;
- niepełnosprawność kandydata;
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
- objęcie kandydata pieczą zastępczą

Na II etapie rekrutacyjnym stosuje się kryteria dodatkowe :

- dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym – 95 pkt;
- dziecko obojga rodziców pracujących / rodziców studiujących / uczących się w systemie dziennym – 45 pkt;
- rodzeństwo kandydata uczęszczające w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja do tego przedszkola lub zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga dzieci – 17 pkt;
- miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie której znajduje się przedszkole –11 pkt;
- dziecko jednego rodzica pracującego -9 pkt
- dziecko uczęszczające do żłobka/klubu dziecięcego w roku, w którym prowadzona jest rekrutacja do przedszkola – 7 pkt.
Kryteria podstawowe i dodatkowe rodzice deklarują we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 i potwierdzają stosownymi dokumentami.


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 2018/2019

09.04.2018 - 27.04.2018 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
30.04.2018 - 08.05.2018 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
21.05.2018 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
23.05.2018 - 30.05.2018 - Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
21.05.2018 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
23.05.2018 - 30.05.2018 - Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
04.06.2018 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

09.07. 2018 - 13.07.2018 - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
16.07.2018 - 20.07.2018 - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
01.08. 2018 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
02.08.2018 - 03.08.2018 -Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
06.08.2018 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


formularz przedszkola

rekrutacja do przedszkola w Lesznie
JagódkiMisieMotylkiŚlimaczkiTruskawki

O Nas

Kim jesteśmy?
Organ prowadzący: Natalia Aleksandrov
Przedszkole Publiczne Bajkowy Las
64-100 Leszno
ul. Jana Kazimierza 1B
Tel: 536 - 877- 113
e-mail:biuro@bajkowylas.com www.bajkowylas.com


Kilka słów o Nas…
Przedszkole Bajkowy Las rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2015 roku z miłości do dzieci, którym poświęcamy większość naszego życia. Całe nasze doświadczenie, które wykorzystaliśmy do zorganizowania przedszkola, oparte zostało na wnikliwej obserwacji dzieci, bezpośredniej pracy z najmłodszymi, jak również na analizie niesamowitej ich aktywności i chęci poznawania. Małe dziecko doświadcza, a suma tych doświadczeń sprawia, że dzieci spontanicznie przyswajają wiedzę. W przedszkolu dzieci nie dostają gotowych rozwiązań, ale uczą się za pośrednictwem zmysłów, bezpośredniego działania
i doświadczenia. Misją przedszkola Bajkowy Las jest, aby poprzez budowanie partnerskich relacji zarówno z Rodzicem, jak i Dzieckiem, tworzyć takie warunki rozwoju, by Dziecko potrafiło doświadczać satysfakcji z bliskimi i samymi sobą, by uczyło się odpowiedzialności za siebie i innych oraz w mądry sposób stawało się małym obywatelem swojej społeczności. Przedszkole mieści się w nowoczesnym budynku, specjalnie zaprojektowanym, wybudowanym i dostosowanym do potrzeb dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych. Jest to obiekt spełniający wszystkie normy w zakresie budownictwa oświatowego, zlokalizowany w spokojnej okolicy. Zrealizowany projekt zapewnia bezpieczeństwo oraz wysoki komfort pobytu naszych milusińskim, tworząc wraz z okalającym go placem zabaw jednolitą całość przyjazną dziecku. Kadrę pedagogiczną stanowią młodzi, nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, którzy zapewnią profesjonalną opiekę edukacyjną
i wychowawczą dzieci. Personel przedszkola to ludzie o wysokiej kulturze osobistej
i wrażliwości, nastawieni na zaspokajanie indywidualnych potrzeb i pobudzenie zainteresowań zgodnie z możliwościami intelektualnymi każdego dziecka.
Przedszkole

„Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do 6 lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych”
Maria Montessori

W naszym przedszkolu pośród codziennych zajęć, poza zrealizowaną podstawą programową, oferujemy prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów codzienne lekcje języka angielskiego dla każdej grupy wiekowej rytmikę, codzienną gimnastykę, logopedię, zajęcia rozwijające wyobraźnię, katechezę na życzenie rodziców a dla wyciszenia bajkoterapię. Zindywidualizowaną pracę z dziećmi wzbogaciliśmy o metody : Marii Montessori, ruchowej ekspresji twórczej R. Labana, Weroniki Sherborne, E. Gruszczyk- Kolczyńskiej do nauki matematyki, Dobrego Startu Marty Bogdanowicz oraz pedagogikę zabawy. Dysponujemy własnym placem zabaw, który powstał by zaspokoić ciekawość świata i potrzebę ruchu naszych podopiecznych. Duży nacisk kładziemy na edukację przez ruch. Zatrudniamy także psychologa , dzięki temu nie tylko dzieci, ale także rodzice mogą liczyć na fachową pomoc i wsparcie w wychowaniu swoich pociech. Do dyspozycji naszych maluchów mamy również logopedę, który prowadzi zajęcia grupowe jak i indywidualne z naszymi dziećmi. Zachęcamy Rodziców do czynnego udziału w zajęciach ponieważ wierzymy, że dobra współpraca owocuje wzajemnym zaufaniem. Organizujemy wiele atrakcji edukacyjnych ( audycje muzyczno – edukacyjne ATUT). Wspaniałe imprezy okolicznościowe.
Kadrę przedszkola tworzą wykształceni i doświadczeni nauczyciele, a w swoją prace z dziećmi wkładają całe serce i pasje, ponieważ wierzymy, że człowiek powinien rozwijać się i uczyć.
Naszym przedszkolakom proponujemy pełne wyżywienie, które odpowiada zapotrzebowaniu energetycznemu maluchów. Serwowane posiłki są zawsze świeże, urozmaicone, zdrowe i przede wszystkim smaczne. Dzieci korzystają z pełnowartościowych śniadań, dwudaniowego obiadu oraz zdrowego podwieczorku.

Wszystkich zainteresowanych naszym przedszkolem, wszystkich którzy chcą poznać bezpieczne i rozwijające miejsce zapraszamy do placówki.

ZAPEWNIAMY:
- codzienną opiekę w godzinach: 06.30 – 17.00
- zajęcia dydaktyczne pod opieką doświadczonej, przyjaznej kadry pedagogicznej
- język angielski- codziennie, dla każdej grupy
- zajęcia dodatkowe rozwijające wszechstronną aktywność dziecka; rytmika, tańce, zajęcia plastyczne
- zajęcia logopedyczne
- ciepłą atmosferę i troskliwą opiekę
- nowoczesny własny plac zabaw (przyjazna, dobrze zorganizowana przestrzeń dla dzieci)
- 4 posiłki dziennie z uwzględnieniem indywidualnych diet (przedszkole przystąpiło do programu MENU BEZ GLUTENU)
- bezpieczne przedszkole (zabezpieczenia w postaci domofonu, monitoringu)


Dokumenty

  • Statut Przedszkola Publicznego "Bajkowy Las"
  • Regulamin Przedszkola Publicznego "Bajkowy Las"
  • Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Publicznego "Bajkowy Las"


Kontakt

imię i nazwisko:
telefon:
e-mail:

wiadomość:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych - umieszczonych w formularzu - przez Publiczne Przedszkole Bajkowy Lasul. Jana Kazimierza 1B,
64-100 Leszno (Gronowo)

536 877 113

biuro@bajkowylas.com


bajkowylas facebook
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. [X]